Utbildning och arrangemang

I KFUM Syd har du möjlighet att delta i utbildningar och arrangemang både inom regionen, nationellt och internationellt. Här hittar du information om regionens egna arrangemang, samt sådant andra regioner och föreningar bjuder in till.

Nu finns George och William tillgängliga som nätutbildningar. Samla föreningen och gör utbildningarna tillsammans. Vi kommer gärna ut och hjälper om ni vill. Emma är det tredje steget i KFUM:s utbildningspaket och en fördjupningskurs om KFUM, i ledarskap och personlig utveckling. Under våren 16-18 april kommer en Emma utbildning att arrangeras på lägergården Nya Hallaskog, Höörs kommun, dit ni är välkomna att skicka era ledare. Mer information kommer att publiceras på hemsida, facebook och mailas ut  till verksamhetsansvariga.

Epost: kfumsyd@kfum.se
Postadress: KFUM SYD, Kalendegatan 18, 211 35 Malmö